Poplatky


Občan je povinén hradit poplatky, které schválí zastupitelstvo obce ve své působnosti a těmto poplatkům  říkáme místní. Poplatky v přenesené působnosti nebo stanovené zákonem se nazývají poplatky správní.

POPLATKY 2024

- za odvoz komunálního odpadu 600 Kč na osobu nebo neobydlenou nemovitost

- stočné 100 Kč na osobu nebo neobydlenou nemovitost

- ze psa 100 Kč za každého psa

Poplatky je možné je zaplatit také převodem na účet 1442410319/0800, jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.