Farnost


Nechvalín přísluší do správního obvodu římskokatolické farnosti Lovčice, kam náleží ještě Ostrovánky. Farnost je součástí hodonínského děkanství, které spadá pod brněnskou diecézi. V Lovčicích působí kněz P. Stanislav Kovář, který do nechvalínské Kaple sv. Kateřiny dojíždí celebrovat bohuslužby.

Adresa
Lovčice čp. 46
696 39
 
Duchovní správce
P. Stanislav Kovář

tel.: 518 633 380

Farnost+Bohoslužby-odkaz 

 

 

 

Kaple sv. Kateřiny

Od roku 1721 u kříže za mostem stávala na dvou sloupech zvonice se zvonkem. Kaple sv. Kateřiny byla dostavěna 18.10. 1890. Do věžičky kaple byl pověšen zvonek z uvedené zvonice. Je na něm reliéf sv. Floriána. Dne 15.8. 1891 byla kaple vysvěcena spolu s křížem vedle ní. V roce 1900 byl do kaple zavěšen prastarý zvon asi z roku 1557, který byl však za první světové války zrekvírován /úředně zabrán/. K modernizaci a opravám došlo v 70. a 80. letech 20. století. Byl zhotoven oltář z mramoru, betonová kulatá stěna s mramorovým obložením, nový obětní stůl, dlažba, elektroinstalace i se zvoněním a větrací okno do zakristie. Kaple byla izolována proti zemní vlhkosti a vymalována. Došlo k výměně vstupních dveří, oken, trámů pod zvony, stropu ve věži, obložení stropu v zakristii a nábytku. V roce 1991 byla vyměněna střecha a v letech 1998 – 1999 byl objekt staticky zajištěn a byly zesíleny základy věže stažením lany. /Z knihy "Z minulosti Nechvalína", Vladimír Kotík, vydala Obec Nechvalín v roce 2009/.

 

Křížová cesta u Bukovan - odkaz                     Noc kostelů - odkaz

Hodonínský děkanát - odkaz

Kyjovský děkanát - odkaz
 
Brněnská diecéze - odkaz                     
 
Olomoucká diecéze - odkaz 
 
Klimentek - odkaz
 
Farnost Žarošice - odkaz
 
Svatý Antonínek - odkaz
 
Farnost Velehrad - odkaz
 
Svatý Hostýn - odkaz
 
Svatý Kopeček - odkaz
 
Církevní turistika - FB - odkaz  odkaz
 
Víra - odkaz
 
Církev - odkaz
 
Praga-Haiti - odkaz
 
Katolický týdeník - odkaz
 
Katolícke noviny - odkaz
 
TV NOE - odkaz
TV LUX - odkaz
Rádio Proglas - odkaz
Radio Vaticana - odkaz