Historie obce


Historie obce Nechvalín

První zmínka o obci Nechvalín je ve falzu zakládací listiny vizovického kláštera datované rokem 1261. Jihozápadně od obce se zachovalo na kopci hradisko po rytířské tvrzi, které je v současné době vedeno jako nemovitá kulturní památka. O počátcích nechvalínské tvrze nejsou přesné informace. Předpokládá se, že existovala již ve 14. století, neboť v letech 1319 -1341 se uvádí Hynek z Nechvalína. V r. 1529 se Nechvalín stal biskupským lénem. Zdejší tvrz byla sídlem držitelů léna až do r. 1653, kdy byl Nechvalín postoupen Lichtenštejnům a stal se součástí Ždánického panství. Protože Lichtenštějnům patřil zámek ve Ždánicích, tvrz nepotřebovali a ta zanikla.

To, že bylo území obce Nechvalín osídleno dávno před rokem 1261, dokazují archeologické nálezy na katastru obce. Při terénních úpravách, které byly započaty v roce 1975, bylo odkryto pohřebiště. Bylo zde prozkoumáno 179 hrobů, 16 z doby laténské, ostatní převážně slovanské. Byly zde nalezeny 4 železné meče, 7 seker, 6 kopí, ve 12. hrobech ostruhy, dále šperky a nádoby. Podle nálezů v hrobech lze soudit, že Nechvalín patřil k významným velkomoravským opěrným bodům. Je škoda, že nebylo zřízeno muzeum a nálezy byly z obce odvezeny.

Škola byla v obci postavena v r. 1834. Budova školy, ve které probíhá výuka v současné době, byla postavena v r. 1895. V polovině 70. let 20. století proběhla její generální oprava. V současné době se v této budově nachází základní škola, mateřská škola a školní jídelna.

Do r. 1891 byla v obci pouze zvonice, proto v uvedeném roce byla postavena kaple zasvěcená sv. Kateřině. 

V roce 1980 byl Nechvalín integrován pod Místní národní výbor Bukovany, od kterého se osamostatnil 23.3.1990.

O obci