Odpadové hospodářství Sběrný dvůr


ODPAD

Odvoz se provádí vždy ve čtvrtek, a to:

- domovního odpadu v lichý týden,

- bioodpadu v sudý týden.  

 

Odvoz a likvidaci odpadu v Nechvalíně zajištuje firma EKOR, s.r.o. ul. Havlíčkova č. 1398/49a Kyjov - odkaz

 
 
SBĚRNÝ DVŮR
 
V areálu firmy EKOR je sběrný dvůr-otevírací doba - odkaz
 

 Co lze uložit do sběrného dvora?

 - nebezpečné odpady: zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické
  články, barvy, lepidla, oleje
    obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla
  (znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla, pryskyřice,
  rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), olověné
  akumulátory, zářivky, výbojky, zařízení s obsahem
  chlorfluorovodíků – ledničky, pneumatiky osobní
- objemné odpady: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
  toalety – omezené množství – 1 vozík za osobní auto
- elektrotechnika: televize, monitory, rádia, počítače, pračky,
  tiskárny, atd.
- kovový železný odpad, - barevné kovy
- stavební suť – omezené množství – 1 vozík za osobní auto
- papír,  - plast
 
Uložení odpadu je ZDARMA

 

Jak správně třídit odpad - odkaz