Aktuality


Zveřejněno 27. 11. 2016

Povinné kontroly kotlů

 

Povinné kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016


Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). Tato povinnost platí jak pro fyzické, tak i pro právnické osoby.
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

ZPĚT NA AKTUALITY

Kam dál?