Obec Nechvalín

Základní informace
Tisk článku

Základní informace

Obecní úřad Nechvalín

Nechvalín čp. 13, 696 31 Bukovany
telefon, fax: 518618224
e-mail: nechvalin@tiscali.cz

IČO: 00488445
DIČ: nemá obec přiděleno, protože není plátcem daně
bankovní spojení: ČS a.s. Kyjov, účet č. 1442410319/0800

Struktura:
Starosta: Jaromír Brančík
Místostarosta: ing. František Pintera  

Pracovnice OÚ: Jana Létalová

Úřední hodiny:
Po  :                8,00 hod. - 12,30            13:30  - 15 hod.
ÚT, St., Pá :   8,00 hod. - 12,30 hod.
Čt         :          8,00 hod. - 12,30 hod     13,30  - 17,00 hod.

Zastupitelstvo obce Nechvalín:

 

Jaromír Brančík

starosta

ing. František Pintera   místostarosta
Radek Červík zastupitel
Pavel Mareček zastupitel
Milan Gažák zastupitel
Pavel Sotolář zastupitel
Jan Šprta zastupitel


 

Důvod a způsob založení:

Obec Nechvalín je základním územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu.
Má vlastní majetek a rozpočet.
Je veřejnoprávní korporací a vystupuje v právních vztazích svým jménem.
Obecní zřízení je upraveno zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Obec zajišťuje prostřednictvím obecního úřadu výkon přenesené působnosti státní správy i výkon samosprávy.

 

 

Tisk článku
Volby do zastupitelstva obce - svolání 1. zasedání OVK
více
Volby do zastupitelstva obce - jmenování členů OVK na neobsazená místa
více
oznámení o zasedání ZO dne 24.9.2014
více
Hubertova jízda JK Tereza
více
Dražební vyhláška
více
volby do zastupitelstva obce - jmenování zapisovatelky
více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie


Volby do zastupitelstva obce - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
více
volby do zastupitelstva obce
více
volby do zastupitelstva obce 10. a 11. 10.2014 - počet volebních obvodů, počet členů ZO a počet potřebných podpisů
více
Výzva podle § 63 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
více

Jak často navštěvujete naše stránky?

Denně
odpověď Denně (37%)
37%
Týdně
odpověď Týdně (22%)
22%